Etykieta szkolna
Etykieta to zbiór norm pisanych i niepisanych dotyczących wyglądu zewnętrznego ucznia, formuł grzecznościowych w kontaktach między uczniami a nauczycielami, zachowania w miejscu publicznym i w szkole. Takie przepisy zawierał regulamin szkolny, ale większa ich część wynikała po prostu z obyczajowości epoki. Nawyki nauczycieli i rodziców były przekazywane młodemu pokoleniu.

Obyczaje były dość surowe. Komunizm, który dążył do prostoty i fascynacji militaryzmem surowość tę dodatkowo pogłębiał. Czym innym są zalecenia i oczekiwania, a czym innym konkretne zachowania.


Wprowadzenie munduru

Wprowadzenie tarczy i fartuszków

Uczesanie uczniów

Zachowanie w szkole