Rekrutacja na studia jest bardzo ważnym procesem w naszym życiu

Rekrutacja na studia jest często jednym z najważniejszych okresów w życiu człowieka. To ona bowiem może zdecydować o naszej przyszłości i to dzięki niej wykonać możemy pierwszy krok do wymarzonego zawodu. Nie ma jednak rekrutacji bez egzaminu dojrzałości. Jaki związek mają te dwa wydarzenia?

Jeszcze kilka lat temu rekrutacja na studia i matura miały bardzo luźny związek. Zdanie matury nawet z najlepszymi stopniami nie zwalniało z egzaminów wstępnych, które były potrzebne przed pójściem na studia. Co więcej, oceny z egzaminu dojrzałości w żaden sposób nie wpływały na to czy dostaniemy się na studia, czy nie. Kilka lat temu sytuacja nieco zmieniała się. Od momentu wprowadzenia tzw. nowej matury, to właśnie ten egzamin ma być decydujący w rekrutacji na studia.

Na nowym egzaminie maturalnym obowiązkowe jest zdanie trzech przedmiotów. Wśród nich odnaleźć można język polski, język obcy i matematykę. W przypadku obu języków do czynienia mamy z egzaminem ustnym i pisemnym. Maturzysta może także zdecydować się na zdawanie większej ilości przedmiotów. Każdy kolejny nazywany będzie dodatkowym. Co więcej, każdy z przedmiotów możemy zdawać w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Dzięki takiemu kształtowaniu procesu zdawania matury kształtujemy jednocześnie nasze szanse w dalszej rekrutacji. Co więcej, oceny z nowej matury nie wyrażane są oceną, a podawane w procentach.

Zaraz po uzyskaniu wyników matur musimy podać je niezwłocznie do informacji uczelni wyższej. Ponadto, gdy szkoła uzyska odpowiednie pozwolenie w Ministerstwie Edukacji, może zobowiązać rekrutów do zdania jakiegoś egzaminu wstępnego. Na ogół nie sprawdza on jednak wiedzy ogólnej, a taką ściśle dotyczącą danego kierunku studiów. Komisja rekrutacyjna po uzyskaniu wglądu do systemu łatwo może stwierdzić jaki próg punktowy obowiązywać będzie w tym roku. Co więcej, może się okazać, że stworzona zostanie lista rezerwowa. Dzięki niej w razie jakichkolwiek problemów uda się szczelnie wypełnić miejsca w uczelnianych ławkach.