Kursy pomagają osobom długotrwale bezrobotnym zdobyć nowe kwalifikacje

Nierzadko konieczne staje przekwalifikowanie

Świat idzie na przód, trzeba ciągle się dokształcać, zdobywać nową wiedzę, orientować się w swojej branży. Niekiedy konieczne jest przekwalifikowanie zawodowe. Dotyczy to zwłaszcza kilku grup społecznych, np. osób długotrwale bezrobotnych, pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw przemysłowych (np. stoczniowców, górników, hutników), rolników, osób po 50. roku życia. Jednak na kursy dokształcające decydują się też ludzie aktywni zawodowo. Wszystko po to, żeby zwiększyć swoją aktywność na rynku pracy i uzyskać wyższe wynagrodzenie.

Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej Polska otrzymuje duże pieniądze na darmowa szkolenia, doradztwo zawodowe. Te zabiegi mają zaktywizować osoby nie pracujące (dzisiaj odsetek niepracujących osób w wieku produkcyjnym w Polsce należy do najwyższych w Europie) oraz poprawić sytuację tych, którzy są zagrożeni bezrobociem.

Oznacza brak trudności wypłatą

Im więcej pracujących, tym bardziej zrównoważony może być budżet państwa. To z kolei oznacza brak problemów z wypłatą różnych świadczeń oraz realizowanie potrzebnych inwestycji. Dzięki dłuższej pracy Polacy będą otrzymywać wyższe emerytury, a odciążony budżet państwa może wykonać odkładane wcześniej strategiczne inwestycje, np. wybudować trasę pod kolej dużych prędkości, wybudować autostrady, oczyszczalnie ścieków czy mieszkania.

Kursy i darmowe szkolenia są więc potrzebne, ponieważ dzięki nim jesteśmy bardziej atrakcyjni dla pracodawców i oddalamy widmo bezrobocia oraz zwiększamy swoją szansę na podwyżkę.